Klub KAMARÁD

Lektorka: Petra Kobzová Dis, Kateřina Horáková 
Kontakt na centrum: +420 605 453 632
E-mail: zirafahk@seznam.cz
Kroužek probíhá: v herně RC Žirafa HK v pondělí, středa, pátek od 8:00 do 12:00 a od 12:00 do 15:00 hod.
Kroužek začíná: 5.9.
Kapacita kroužku: max. 6 dětí na den

Motto: Pomoz mi, abych to dokázal sám. Marie Montessori

Metoda Montessori výrazně podporuje kreativní tvořivost.
Dopřejme dětem vyrůstat v láskyplném prostředí s ohledem na jejich individualitu. V prostředí, respektujícím individuální potřeby každého dítěte, kde starší pomáhají mladším a mladší se učí od svých větších kamarádů. Metoda Montessori podporuje děti, aby se učily svým vlastním tempem s využitím svých vlastních názorů a zkušeností.

Základním principem je „svoboda ve stanovených hranicích“.
Každé dítě je jiné. Respektujeme jejich osobnosti a vlastní tempo vývoje. Děti nejsou nuceny přizpůsobovat se tempu učitele, ani ostatních dětí, pracují přirozeně a spontánně, ve skupinách nebo samostatně, vždy ve věkově smíšených třídách. Starší děti získávají na sebedůvěře a upevňují své dovednosti tím, že pomáhají mladším dětem. Mladší děti se učí pozorováním starších.

Připravené prostředí podněcuje a povzbuzuje děti k aktivitě.
V klidné a uspořádané třídě děti pracují s pomůckami dle vlastního výběru a svým vlastním tempem. To je učí umět se rozhodovat, dává jim pocit svobody a vnitřní disciplíny. Pomůcky jsou uspořádány dle pěti vzájemně propojených oblastí – praktický život, smyslová výchova, mateřský jazyk, matematika a kosmická výchova.

Program v našem klubu je bohatý. Děti se učí nové písničky, říkanky, seznamují se s pohádkami, cvičí jednoduché zdravotní cviky, tvoří atd. Děti jsou postupně připravovány hravou formou na pobyt v MŠ. Každý měsíc jsou pro děti připraveny výlety (není zahrnuto v ceně) např. solná jeskyně, Zoopark ve Stěžerech, městská knihovna, Labyrint DRAK, do lesa za zvířátky atd.

PODMÍNKY K PŘIJETÍ:
Do kroužku přijímáme děti ve věku 2 – 5 let.
Přijato je pouze dítě, které má všechna povinná očkování (§ 50, § 92k odst. 4 a odst. 6 písm. d). Nutné doložit od lékaře. Přijímání dětí se provádí v průběhu celého roku – až do naplnění kapacity.
Po telefonické či e-mailové domluvě je možné si sjednat informační schůzku.

DOCHÁZKA:
Na 1- 3 dny v týdnu (pondělí, středa, pátek) mimo prázdniny a svátky.
Kroužek bude probíhat v čase od 8:00 do 12:00 a od 12:00 do 15:00. Dítě je možné do kroužku přivést nejdéle do 9:00 a vyzvednout od 12:15 do 12:30 nebo od 14:30 do 15:00 v herně RC. Po předchozí domluvě je možné čas upravit.
Do kroužku přijímáme jen zdravé děti (bezinfekční).

PLATBY:
Docházka se hradí na celý měsíc (po dnech nikoli hodinách). Splatnost do 20. dne v předcházejícím měsíci. Cena se počítá – cena za den x počet objednaných dní v měsíci. Možnost platbu rozdělit na dvě splátky. Platbu je možné provést v hotovosti nebo bankovním převodem (do poznámky uveďte Klub Kamarád a jméno a příjmení dítěte).

KROUŽKOVNÉ 2022/23:
Poplatky nejsou daňově odpočitatelné. Ceník do 31.12.2022
DENNÍ DOCHÁZKA 8:00 – 12:00 (4 hod.)
2 DNY V TÝDNU 245,-Kč/den (náhradníci)
3 DNY V TÝDNU 235,-Kč/den

DENNÍ DOCHÁZKA 8:00 – 12:00 a 12:00 – 15:00 (7 hod.)
2 DNY V TÝDNU 380,-Kč/den (cena pro náhradníky)
3 DNY V TÝDNU 325,-Kč/den

Obědy – strava je dovážena v jídlonosičích. Oběd je možné odhlásit 1 den předem nejdéle do 10:00. Hodnota obědu je 59,-Kč.
Svačiny – dítě si svačinu donese vlastní.
Pitný režim po celý den zajištěn.

NEMOC DÍTĚTE:
V případě neúčasti dítěte kroužkovné za 1. den nepřítomnosti dítěte propadá. Pokud bude dítě následně omluveno, vrací se od 2. dne nepřítomnosti dítěte kroužkovné ve výši 40 % za celé období, kdy dítě chybělo (kromě 1. dne). Tato částka se odečítá z platby v následujícím měsíci. V případě, že je v kroužku volné místo, je možné si dny, kdy dítě chybělo nahradit v jiný den.

ODHLÁŠENÍ Z KROUŽKU: 
V případě ukončení docházky je třeba toto rozhodnutí oznámit písemně, minimálně 14 dní před jeho ukončením – aby se zbytečně neblokovalo místo pro dalšího zájemce. V případě ukončení docházky před koncem měsíce se z nevyčerpané částky odečtou náklady spojené s provozem.

PROGRAM: 
Harmonogram dne upravujeme podle probíhajících aktivit, zájmu dětí a počasí tak, aby každý den stál za to a byl prima. 🙂 Pevně je stanovena pouze doba oběda a odpočinku dětí.

PLÁN DNE:
příchody dětí: 8:00 – 8:30 hodin
spontánní hry dětí, pohybové hry: 8:00 – 9:00 hodin
ranní pozdravení, rozcvička a hygiena: 9:00 – 9:15 hodin
dopolední svačinka: 9:15 – 9:30 hodin
zpívání, výtvarná činnost, divadélka: 9:30 – 10:00 hodin
pobyt venku – procházka, hřiště: 10:00 – 11:30 hodin
hygiena, oběd: 11:30 – 12:00 hodin
vyzvedávání dětí po obědě: 12:00 – 12:30 hodin
hygiena, polední odpočinek – pohádka: 12:30 – 14:00 hodin
vstávání, hygiena a svačinka: 14:00 – 14:15 hodin
spontánní hry dětí, případně pobyt venku: 14:15 – 15:00 hodin
vyzvedávání dětí:15:00 hodin

LEKTORKA: 
Tento kroužek vede Petra Kobzová DiS. Je to plně kvalifikovaná paní učitelka pro mateřské školy. Má doplněné vyšší odborné vzdělání v oboru speciální pedagogika, má více jak 10 letou praxi v MŠ. V našem centru je i lektorkou pravidelných aktivit pro předškoláky. 

V případě nemoci bude vypomáhat Katka Horáková. V našem centru pracuje jako pedagog volného času, vede kroužky a tábory.