Klub KAMARÁD

Lektorka: Petra Kobzová Dis, Karolina Oczadlá, Kristýna Vejvodová , Kateřina Horáková 
Kontakt na centrum: +420 605 453 632
E-mail: zirafahk@seznam.cz
Kroužek probíhá: v herně RC Žirafa HK v pondělí, středa, pátek od 8:00 do 12:00 a od 12:00 do 15:00 hod.
Kroužek probíhá: od 2.9. 2023 do 30.6. 2024
Kapacita kroužku: 6 – 8 dětí na den

Klub Kamarád je určen pro děti od 2 – 4 let. Uplatňujeme prvky podle Marie Montessori dle motta: „Pomoz mi, abych to dokázal sám“.

Kladen je důraz na samostatnost dítěte, respektující přístup k jeho individuálním potřebám a tempu. Děti se zároveň učí být spolu, respektovat prostor druhého a pomáhat si navzájem.

Jde zde hlavně o přípravu na fungování v mateřské škole. Režim dne je uspořádán tak jako v klasické MŠ, aby si děti zvykly na jeho proměny a lépe se tak zapojily do chodu MŠ, do které budou následně nastupovat.

Důležité je, naučit se být co nejvíce samostatní: děti se učí samy uklízet hračky a po práci své pracovní místo, připravují si prostírání a  nádobí při obědě, samy si nalévají pití, samostatně jedí a používají lžíci a vidličku, při oblékaní (ven, do pyžamka) se snaží co nejvíce samy dle svých schopností a dovedností,  učí se respektovat režim dne atd.

Velký prostor mají děti pro volnou hru a volbu hry a to jak uvnitř tak venku. Venku hodně využíváme přírodní materiál pro hru: šišky, větvičky, kamínky, hlínu na kreslení klacíky, … Od jara do podzimu využíváme naši zahradu, kde je k dispozici pískoviště, odrážedla, houpačky, záhonky pro zahradničení a spousta prostoru pro vlastní hry.

Několikrát do roka probíhá canisterapie, navštěvujeme místní knihovnu, jezdíme na výlety např. do lesa, přírodovědného centra v Bezručově ZŠ, …

Další důležitou dovedností je naučit se respektovat daná pravidla, která s dětmi půjdou celým životem.

Hlavně jde o to, aby nám spolu bylo dobře a dokázali jsme každý den, který jsme spolu, užít v pohodě, radosti a těšili jsme se na další setkání.

PODMÍNKY K PŘIJETÍ:
Do kroužku přijímáme děti ve věku 2 – 4 let.
Přijato je pouze dítě, které má všechna povinná očkování (§ 50, § 92k odst. 4 a odst. 6 písm. d). Nutné doložit od lékaře. Přijímání dětí se provádí v průběhu celého roku – až do naplnění kapacity.
Do kroužku přijímáme pouze děti, které mají splněné pravidelné očkování a to na základě dokladu od lékaře (ne zastupujícího lékaře), který prokazuje, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.
Po telefonické či e-mailové domluvě je možné si sjednat informační schůzku.

DOCHÁZKA:
Na 2- 3 dny v týdnu (pondělí, středa, pátek) mimo letní prázdniny (jarní a podzimní dle domluvy) a svátky. Jeden den je možný na adaptaci dle individualní domluvy. 
Kroužek bude probíhat v čase od 8:00 do 12:00 a od 12:00 do 15:00. Dítě je možné do kroužku přivést nejdéle do 8:30 a vyzvednout od 12:00 do 12:15 nebo od 14:30 do 15:00 v herně RC. Po předchozí domluvě je možné čas upravit.
Do kroužku přijímáme jen zdravé děti (bezinfekční).

PLATBY:
Docházka se hradí na celý měsíc (po dnech nikoli hodinách). Splatnost do 20. dne v předcházejícím měsíci. Cena se počítá – cena za den x počet objednaných dní v měsíci. Možnost platbu rozdělit na dvě splátky. Platbu je možné provést v hotovosti nebo bankovním převodem (do poznámky uveďte Klub Kamarád a jméno a příjmení dítěte).

KROUŽKOVNÉ:
Poplatky nejsou daňově odpočitatelné. Ceník do 31.12.2023
DENNÍ DOCHÁZKA 8:00 – 12:00 (4 hod.)
2 DNY V TÝDNU 275,-Kč/den (platí i pro náhradníky)
3 DNY V TÝDNU 267,-Kč/den

DENNÍ DOCHÁZKA 8:00 – 12:00 a 12:00 – 15:00 (7 hod.)
2 DNY V TÝDNU 390,-Kč/den (platí i pro náhradníky)
3 DNY V TÝDNU 350,-Kč/den

Obědy – strava je dovážena v jídlonosičích. Oběd je možné odhlásit 1 den předem nejdéle do 10:00. Hodnota obědu je 55,-Kč.
Svačiny – dítě si svačinu donese vlastní.
Pitný režim po celý den zajištěn.

VÝHODY PRO DĚTI Z KLUBU:
Dětem z klubu je poskytována 50% sleva na kroužky (Šikulky, Montessori hrátky, Zpívánky a Hýbánky).  

NEMOC DÍTĚTE:
V případě neúčasti dítěte kroužkovné za 1. den nepřítomnosti dítěte propadá. Pokud bude dítě následně omluveno, vrací se od 2. dne nepřítomnosti dítěte kroužkovné ve výši 40 % za celé období, kdy dítě chybělo (kromě 1. dne). Tato částka se odečítá z platby v následujícím měsíci. V případě, že je v kroužku volné místo, je možné si dny, kdy dítě chybělo nahradit v jiný den.

ODHLÁŠENÍ Z KROUŽKU: 
V případě ukončení docházky je třeba toto rozhodnutí oznámit písemně, minimálně 14 dní před jeho ukončením – aby se zbytečně neblokovalo místo pro dalšího zájemce. V případě ukončení docházky před koncem měsíce se z nevyčerpané částky odečtou náklady spojené s provozem.

PROGRAM: 
Harmonogram dne upravujeme podle probíhajících aktivit, zájmu dětí a počasí tak, aby každý den stál za to a byl prima. 🙂 Pevně je stanovena pouze doba oběda a odpočinku dětí.

PLÁN DNE:
příchody dětí: 8:00 – 8:30 hodin
spontánní hry dětí, pohybové hry: 8:00 – 9:00 hodin
ranní pozdravení, rozcvička a hygiena: 9:00 – 9:15 hodin
dopolední svačinka: 9:15 – 9:30 hodin
zpívání, výtvarná činnost, divadélka: 9:30 – 10:00 hodin
pobyt venku – procházka, hřiště: 10:00 – 11:30 hodin
hygiena, oběd: 11:30 – 12:00 hodin
vyzvedávání dětí po obědě: 12:00 – 12:15 hodin
hygiena, polední odpočinek – pohádka: 12:30 – 14:00 hodin
vstávání, hygiena a svačinka: 14:00 – 14:15 hodin
spontánní hry dětí, případně pobyt venku: 14:15 – 15:00 hodin
vyzvedávání dětí:15:00 hodin

LEKTORKA: 
Tento kroužek vede Petra Kobzová DiS. Je to plně kvalifikovaná paní učitelka pro mateřské školy. Má doplněné vyšší odborné vzdělání v oboru speciální pedagogika, více jak 10 letou praxi v MŠ. V našem centru je i lektorkou pravidelných aktivit pro předškoláky. 

V případě nemoci bude vypomáhat paní učitelka na RD Mgr. Bára Horská a  Katka Horáková. V našem centru pracuje jako kooridántor, pedagog volného času.