Rosa pro děti

Lektorka: Ing. Lucie Černohorská
Kontakt na lektorku: tel: 774 84 88 44, mail: lucka@rosa-hk.cz
Kontakt na RC Žirafa HK: zirafahk@seznam.cz
Kroužek probíhá: v KS Médium v herně každé pondělí
od 15:30 do 16:30 (předškoláci)
od 17:30 do 18:30 (školáci)
Počet účastníků: ve skupině max. 8 dětí
Vstupné: hradí se pololetně 80 Kč/ vstup

„Nechte mě chvilku… já si to rozmyslím.“

Feuersteinova metoda instrumentální obohacování (FIE) je mezinárodně rozšířená metoda, která přináší vynikající výsledky ve zvyšování kritického myšlení a rozvíjení schopnosti učit se u dětí i dospělých. Používá se také jako nápravný program pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Rodinné centrum Žirafa HK pořádá ve spolupráci s Ing. Lucií Černohorskou nový kroužek pro předškoláky. Zajímáte se o rozvoj svého dítěte? Pak je tento kroužek určen právě vám.

Náš cíl

Snažíme se rozvíjet schopnosti dětí, naučit je „strategii“ při řešení úkolu, kterou následně mohou využít při řešení domácího úkolu i běžných situací. Předškolákům i školákům tak nabízíme možnost rozvíjet dovednosti odlišnou formou, než je klasické učení, bez tlaku na výkon a soutěžení. Program podporuje rozvoj vnitřní motivace k učení. Lektor působí proti pasivitě dětí, motivuje je a učí je, že jsou schopné podat výkon, který vede k úspěchu, i když například ve škole zatím úspěšné nejsou.

Zapište jej na kroužek Feuersteinova instrumentálního obohacování = Podpora rozvoje učení a poznání nejen ve škole ale i v životě. Kroužek je určen všem dětem od 4 let. Zaměříme se na rozpoznání důležitých informací, které dnes a denně získáváme, a jejich správné třízení.
Usnadníme tak dětem nejen vstup do školy, popřípadě zvládání školního učiva, ale i řešení problémů běžného života, se kterými se denně setkávají.
Dětem budou zprostředkovávány stále náročnější úkoly doplněné intenzivní komunikací s lektorem i mezi s sebou, ale ne komunikací nucenou. Je to tedy vhodné i pro introvertní a „nemluvné“ děti.
Metoda je vhodná i pro děti se specifickými problémy (ADHD, autismus, apod.) Zde je ale potřeba individuálních hodin!