Trocha historie

Občanské sdružení BABY TOP – Mateřské centrum Žirafa, od 1.1. 2016 Rodinné centrum Žirafa HK, z.s.
Jana Masaryka 605, Hradec Králové, 500 12
Budova KS Médium

Vzniklo jako sdružení pro volný čas rodičů a dětí v roce 1995 v zájmu podpory harmonického rozvoje života mladých rodin s dětmi předškolního věku, zejména rozvoje tělesné i duševní stránky dětí, ale i jejich rodičů na mateřské nebo rodičovské dovolené.

Registrováno bylo u Ministerstva Vnitra pod.č.j. II/S-OS/1-27852/95-R.
IČO: 62693751
DIČ: 228-62693751I252225854228-62693751Č: 62693751
DIČ: 228-62693751

V rámci svého poslání vyvíjí zejména tuto činnost:

a) Zajišťuje všestranným způsobem podporu harmonického rozvoje tělesné i duševní stránky života mladých rodin s dětmi, především maminek v domácnosti a na mateřské dovolené.

b) Provozuje mateřské centrum „ŽIRAFA“ jako veřejně přístupné místo pro společný pobyt rodičů a dětí.

c) Provádí podnikatelskou činnost související s cíli, ke kterým bylo ustaveno, zejména v oblasti obchodu a zprostředkování (organizuje např. bazary použitých dětských věcí).

Může vyvíjet i další činnosti, pokud jsou v souladu s cíli, ke kterým bylo ustaveno.

Sdružení má tyto orgány:

a) valná hromada sdružení (nejvyšší orgán)
b) jednatelé sdružení (výkonný orgán):, Kateřina Horáková, Jitka Kolmanová, Lucie Juhászová
c) hospodář sdružení: Kateřina Horáková

Rok 1995 
– v srpnu založení a vznik Občanského sdružení Baby Top

-maminky daly dohromady na zahradě 1. centrum v HK 

Rok 1996
– začátek programové náplně sdružení formou jednorázových akcí

Rok 1997
– hledání prostor pro provoz mateřského centra
– navazování kontaktů s okolními mateřskými centry
– týdenní pobyt pro maminky
– další krátkodobé jednorázové akce

Rok 1998 
– 1. září zahájení provozu Mateřského centra Domino
– krátkodobé jednorázové akce
– zahraniční zájezdy pro maminky s dětmi

Od roku 2000
– zahájení pravidelného programu mateřského centra v sídle KS Médium a jeho přejmenování na MC Žirafa (Šikulky, Povídánky, Kamarád, Hlídání dětí, Keramika, Angličtina,Kondiční cvičení pro ženy)
– týdenní pobyty pro maminky a děti s výukou lyžování
– zahraniční zájezd pro maminky s dětmi

Od roku 2001
– herna prošla výraznou renovací

Rok 2007
– zřízení internetových stránek www.mczirafa.ic.cz
– využívání informačního servru www.akce-cr.cz

– nové vedení – stará základna nastoupila zpět do zaměstnání

Od roku 2008
– od 28.8.2008 je MC Žirafa členem v Síti mateřských center
–  rozšíření pravidelných a doprovodných akcí

Roku 2009
– zahájení kroužků pro maminky s názvem KREATIV – Chvilka pro maminky
– rozšíření pravidelných aktivit pro děti
– pojištění MC u Kooperativy

–  pobytový tábor pro děti a rodiče v penzionu na Pastvinách

Roku 2010
– umístění odkazu centra na:www.rodina.cz – www.emimino.cz, www.kalendarakci.atlasceska.cz, www.ententyky.cz,
– rozšíření nabídek přednášek a seminářů

– nové kroužky pro děti Cvičeníčko pro radost, Logopedický kroužek atd.

Roku 2011
– dotace u MPSV
– zavedení logopedického kroužku a právní poradny
– pomoc při každoroční sbírce pro Nadaci Rozum a cit

Roku 2013
– zavedení facebooku
– zavedení psychologické poradny
– rozšíření programu pro školáky (příměstské tábory)
– pomoc při sbírce Českého červeného kříže na povodně

Roku 2014
– první pobytový tábor pro školní děti v Deštné

Roku 2015
– nové kroužky pro školáky Rosa, DYS klubík, Všeumělky
– nová Personální poradna
–  získání dotací od MMHK (Sociální odbor) a Královéhradeckého kraje na mzdy
–  zaměstnanec na HPP

Roku 2016
– změna sdružení na spolek
– změna názvu OS Baby TOP – MC Žirafa na Rodinné centrum Žirafa HK, z.s.
– nové webové stránky www.zirafahk.cz
–  spolupráce s NNO Dobrotety
– pořádání rodinných výletů v rámci Klubu přátel Žirafy

Roku 2017
– nové vybavení herny
– nový kroužek TABÁTA
– nové sportovní vybavení na tábory

Roku 2018
– podařilo se nám od města výpůjčkou získat pozemek u KS Médium 
– renovace herny (výměna oken)
– rozšíření programové nabídky (Léčivé rostliny)
– spolupráce se sociálními službami (Síťovka)
– zdarma bereme na příměstské tábory děti ze sociálně slabých rodin

 Roku 2019
– město nám zapůjčilo na neomezenou dobu vnitroblok u KS Médium. Za 68 dní zvládlo vytvořit 27 dobrovolníků z džungle krásnou zahradu pro naše akce. Za sponzorské dary, za které velmi děkujeme, jsme vybavili zahradu herními prvky a posezením. Dárci si svými příspěvky „adoptovali túje.  
– na každém příměstském táboře nabízíme volná místa pro děti ze sociálně slabých rodin
– v nabídce je opět pobytový tábor pro děti a rodiče
– nové pravidelné akce (Hýbánky, angličtina pro děti, Montessori hrátky)
– zapojili jsme se do celorepublikové akce, kterou zaštiťuje Daikonie „Krabice od bot“, podařilo se nám od dobrovolníků vybrat 178 dárků pro děti ze sociálně slabých rodin

Roku 2020
– centrum slaví 25. narozeniny
– díky koronavirové epidemii jsme začali naše aktivity pořádat online
– naše RC se zapojilo do šití roušek pro FN HK, dobrovolníci z našeho centra a studenti UHK hlídali děti zaměstnanců IZS
– v době vládních omezeních jsme pořádali aktivity na naší zahradě

Roku 2021
– zapojili jsme se do akce Nora Fridrich a rozdávali samoživitelům respirátory
– díky pandemii, kdy bylo centrum uzavřeno, jsme začali pořádat víkendové bojovky (rodiny dostávaly online mapy a dle zadání plnily úkoly a hledaly pokad) 
– díky omezené kapacitě jsme rozšiřovali nabídku jednotlivých kroužků
– pokračujeme v celorepublikové akci od Diakonie „Dárek v krabici od bot“

Roku 2022
– pořádáme potravinovou sbírku pro Ukrajinu, vybráno 242 kg potravin a hyg. potřeb
– březen – duben – výpomoc dobrovolníků z našeho centra v Potravinové bance a v Aldisu – KACUP při přijímání uprchlíků, spolupráce s Charitou HK
– od března do června probíhala výuka ČJ pro ukrajinské maminky a děti
– materiální podpora ukrajinských maminek a děti a českých maminek samoživitelek
– zvýšení počtu míst pro sociálně slabé děti na příměstských táborech
– změna jednatelky
– pobyt pro děti a rodiče v Chorvatsku