Návštěvní řád

Při vstupu do prostor rodinného centra se zouváme.

Udržujeme zde čistotu a veškeré hračky a ostatní zapůjčené věci uklízíme před odchodem na původní místo. Pokud dojde k poškození některé z věcí, vložíme přiměřenou částku do pokladničky v herně. To se netýká věcí opotřebovaných běžným užíváním.

Vysavač  Vám na požádání zapůjčí na vrátnici.

Při činnostech se oslovujeme křestními jmény, vyjma případů, kdy s tímto někdo výslovně nesouhlasí.

Rodiče vždy zodpovídají a korigují chování svých dětí při veškerých činnostech.

Veškeré náměty, nápady, pochvaly, ale i připomínky či stížnosti sdělujeme vždy přímo vedoucím kroužků nebo ostatním členům RC Žirafa HK.

Děti s jídlem ani pitím neběhají po herně, ale sedí u stolu.

Při špatném počasí nevyjíždět s odrážedly mimo prostor herny.

Pokud dojde k znečištění koberce, prosíme o odstranění, aby nedošlo k zašlapání a dalšímu rozšíření.

Snažíme se zajistit Vašim dětem čistou a útulnou hernu.

Děkujeme Vám za dodržování pravidel!