Chytrolín

Lektorka: Mgr. Jana Hlavatá
Tel. na RC: +420 605 453 632
E-mail
: zirafahk@seznam.cz
Kroužek probíhá: v herně RC Žirafa HK, 1 x za 14 dní ve středu od 16:15 do 17:00 (mimo prázdniny)
Cena kroužku: od září 2022
permanentka na 6 vstupů za 420Kč (70Kč/dítě/ vstup)
platnost permanentky  2 měsíce, permanentka je nepřenosná
Kapacita kroužku: min. 5 dětí a max. 10 dětí
Začínáme: v letošním školním roce neproběhne

Chytrolín –  kroužek pro chytré hlavičky
Kroužek je určen všem zvídavým předškolákům od 4 do 7 let, kteří se aktivně zajímají o dění kolem nás.

Co kroužek nabízí:
* zajímavá témata jednotlivých lekcí (mini projekty),
* práce v centrech podle programu Začít spolu,
* vyvážená nabídka činností rozvíjející dítě ve všech směrech,
* zábavné a různorodé didaktické hry (učení hrou),
* individuální přístup a důraz na kooperativní učení,
* rozvoj logického myšlení a samostatnost při řešení problémů,
* originální pracovní listy a pomůcky, e-časopis ZDARMA.

Na co se mohou děti těšit:
Děti řeší hádanky a hlavolamy, staví ze stavebnic, poslouchají čtené příběhy a povídají si o nich, poznávají písmenka, určují množství, kreslí a rozvíjejí grafomotoriku, hrají stolní a drobné pohybové hry, zkouší si jednoduché chemické a fyzikální pokusy. Učí se pracovat samostatně či spolupracovat v menších skupinách.

Cíl kroužku:
Cílem kroužku je nejen rozvoj percepčně-motorických schopností a dovedností, ale i budování pozitivního vztahu k učení.