Školáček

Lektorka: Petra Kobzová Dis.
Tel. na RC: +420 605 453 632
E-mail
: zirafahk@seznam.cz
Kroužek probíhá: v herně RC Žirafa HK, (sudý týden) ve středu od 15:45 do 16:30 (mimo prázdniny)
Cena kroužku: 
permanentka na 6 vstupů za 480Kč (80Kč/dítě/ vstup)
platnost permanentky  2 měsíce, permanentka je nepřenosná
Kapacita kroužku: min. 5 dětí a max. 10 dětí
Začínáme: 20.9.2023

Kroužek je určen všem zvídavým předškolákům od 5 do 7 let, kteří se aktivně zajímají o dění kolem nás.

Kroužek je vzdělávací, plný her, tvoření a různých vývojových aktivit. Děti se naučí pracovat samostatně či spolupracovat v menších skupinách.

Cílem kroužku je nejen rozvoj percepčně-motorických schopností a dovedností, ale i budování pozitivního vztahu k učení.

Co kroužek nabízí:
* zajímavá témata jednotlivých lekcí,
* vyvážená nabídka činností rozvíjející dítě ve všech směrech,
* zábavné a různorodé didaktické hry (učení hrou),
* individuální přístup a důraz na kooperativní učení,
* rozvoj logického myšlení a samostatnost při řešení problémů,