Klub přátel Žirafy

Kontaktní osoba: Kateřina Horáková
Tel. na centrum: + 420 605 453 632
E-mail: zirafahk@seznam.cz

Během celého roku budeme připravovat jednorázové výlety pro celé rodiny. Posláním tohoto klubu je zlepšovat společenský a komunitní život v Hradci Králové. Tyto akce se budou konat pro širokou veřejnost 1 x za měsíc. Zjistíme Vám ceny za dopravu, vstupné atd. V případě větších skupin zajistíme slevy. Kapacita těchto akcí bude omezena. Na výlety bude nutné se hlásit, Více informací o výletech zde najdete 14 dní před konáním.

PROGRAM VÝLETŮ 2023:
únor – Nedělání Drak + Labyrint
březen  – Kouzelnické muzeum s představením v Pardubicích
duben – Kunětická Hora ( Čokoládovna, Muzeum lega, Zrcadlový sál atd.)  
květen –  plavba parníkem Pardubice – Kuňka, pěší přesun do obory ke Kuňce
červen –  Mirakulum