Příměstský tábor „VĚDA HROU“ 17. – 21.7.

Tábor je určen pro děti od 6 do 13 let.
Vedoucí: Bára Horská, Jana Krčmařová
Instruktor: Michaela Pecinová
Nástup dětí: od 7:30 do 8:00 v herně RC Žirafa HK. Děti bude možné vyzvednout od 15:30 do 16:00.
Volná místa: obsazeno, pouze náhradníci

Program:
Během týdne postupně s dětmi nakoukneme pod pokličku hned pěti vědeckých témat. V pondělí se budeme prostřednictvím zajímavých pokusů zabývat CHEMIÍ kolem nás, v úterý to bude pro změnu FYZIKA. Vypustíme společně raketu. J  Ve středu budeme bádat o PŘÍRODĚ. Podíváme se vlakem do Častolovic do zámeckého zvěřince. Ve čtvrtek zaměříme svou pozornost na aktivity spojené s VESMÍREM. Vydáme se na planetární stezku vedoucí k Biřičce. Pro odvážlivce je naplánováno ze čtvrtka na pátek nocování v Žirafě a pozorování noční oblohy. Poslední den táboru se budeme věnovat vědě, kterou bychom měli znát nejlépe – BIOLOGII LIDSKÉHO TĚLA. Čekají nás výtvarné činnosti, jednoduché pokusy vedoucí k pochopení správného fungování lidského těla. Celý týden bude nabitý vědeckými pokusy a experimenty, pohybovými, ale rovněž výtvarnými a tvořivými aktivitami.
Jednoduché a bezpečné pokusy a experimenty povede paní učitelka ZŠ s 10 letou praxí. Své znalosti z chemie a fyziky předává během školního roku v kroužku „Malý chemik“.
Program je vždy koncipován s ohledem na počasí, požadavky dětí (v rozumné míře), věk dětí a další podmínky.  
Změna programu vyhrazena. Podrobný program tábora po dnech a seznam věcí, které děti budou potřebovat s sebou, zašleme nejdéle do 20.6.


Cena tábora:  2.490 Kč, lze platit přes FKSP, členská sleva 100Kč
V ceně je: oběd, pitný režim, vstupné, materiál na tvoření, odměny, dozor,
V ceně není zahrnuto: přeprava MHD, svačiny a pojištění

Pokyny pro zaslání přihlášky:
1. Zájemci se přihlásí na taborzirafa@seznam.cz
2. Do předmětu napište VĚDA
3. Uveďte jméno a příjmení dítěte + datum narození
4. Zdravotní stav (alergie, zdravotní omezení, ADHD, ADD, Aspergerův syndrom atd.):
Rezervaci vám písemně potvrdíme nejdéle do 3 pracovních dnů.