Kdo v našem centru pracuje?

Kateřina Horáková
Jednatelka RC Žirafa HK – předsedkyně, koordinátorka rodinného centra – organizace a zajištění programové nabídky, personální a materiální zajištění RC, tvorba, správa a aktualizace webových stránek, organizace a zajištění propagace, fundraising ve prospěch RC, vypracování grantů, vyřizování administrativy RC, pokladník, správa a koordinace hospodaření RC, organizování jednorázových akcích, pedagog volného času, vedení příměstských a pobytových táborů, víkendové akce 

Libuše Holá
Jednatelka RC Žirafa HK – místopředsedkyně, zástupce, lektorka kroužku Černé drátování, výpomoc při jednorázových akcích

Lucie Juhászová
Jednatelka RC Žirafa HK

Mgr. Lenka Strobachová
Lektorka kroužku Zpívánky, Kondiční cvičení pro maminky 

Petra Kobzová Dis.
Lektorka kroužku Klub KAMARÁD, Šikulky a Hýbánky, 

Mgr. Matějková Petra, Ing. Petra Křížová
Lektorka Kavárny s angličtinou

Mgr. Anastasia Panina
Lektorka angličtiny pro děti

Mgr. Stanislava Bydžovská
Psychologická poradna pro rodiče, Profi poradna pro děti, Dys KLUBÍK

Mgr. Iva Němcová
Vedení právní poradny

Ing. Lucie Černohorská 
Lektorka personální poradny, ROSA pro děti

Mgr. Adriana Vlčková 
Lektorka logopedického kroužku – Procvič si svůj jazýček

Mgr. Hana Vítková
Lektorka kroužku Keramika

Mgr. Anastasiia Martínková
Lektorka kroužku Všetečkové

Marcela Vodvárková
Lektorka kroužky Hýbánky

Jaroslava Horáková
Pomoc při jednorázových akcích, výroba kulis, správa nástěnky, úklid prostor po akcích, roznášení letáků akcí RC, vedení kroužků Montessori hrátky

Ing. Šárka Koromházová
Zpracování účetnictví Rodinného centra Žirafa HK, z.s.

Kamil Horák
Správa a údržba zahrady, drobné opravy

VEDOUVCÍ A INSTRUKTOŘI NA TÁBORECH: 
Mgr. Daniela Hlaváčková
Lukáš Hlaváček
Kamil Horák
Kateřina Horáková
Renáta Petráňková
Lucie Černohorská
Karolína Horáková
Veronika Pecinová
Michaela Pecinová
Lenka Strobachová
Lenka Nováková
Lucie Ballon Mierna
Petra Kobzová
Jana Tůmová
Bára Horská
Anastásia Panina
Samuel Kobza
Marie Blažková
Alžběta Morávková