Kdo v našem centru pracuje?

Kateřina Horáková
Jednatelka RC Žirafa HK – předsedkyně, koordinátorka rodinného centra – organizace a zajištění programové nabídky, personální a materiální zajištění RC, tvorba, správa a aktualizace webových stránek, organizace a zajištění propagace, fundraising ve prospěch RC, vypracování grantů, vyřizování administrativy RC, pokladník, správa a koordinace hospodaření RC, organizování jednorázových akcích, vedení kroužků, příměstských a pobytových táborů, víkendové akce 

Libuše Holá
Jednatelka RC Žirafa HK – místopředsedkyně, lektorka kroužku Černé drátování, výpomoc při jednorázových akcích

Lucie Juhászová
Jednatelka RC Žirafa HK

Mgr. Lenka Strobachová
Lektorka kroužku Zpívánky, Kondiční cvičení pro maminky (děti je možné mít s sebou)

Petra Kobzová Dis.
Lektorka kroužku Klub KAMARÁD, Šikulky a Hýbánky, 

Ing. Petra Křížová
Lektorka Kavárny s angličtinou, Zpívánky a pomoc při jednorázových akcích

Mgr. Martina Veselá
Lektorka kroužku Léčivé rostliny

Mgr. Anastasia Panina
Lektorka angličtiny pro děti

Mgr. Jana Hlavatá 
Lektorka kroužku Chytrolín

Mgr. Stanislava Bydžovská
Psychologická poradna pro rodiče, Profi poradna pro děti, Dys KLUBÍK

Mgr. Iva Němcová
Vedení právní poradny

Ing. Lucie Černohorská 
Lektorka personální poradny, ROSA pro děti

Mgr. Adriana Vlčková 
Lektorka logopedického kroužku – Procvič si svůj jazýček

Mgr. Hana Vítková
Lektorka kroužku Keramika

Mgr. Anastasiia Martínková
Lektorka kroužku Všetečkové

Jaroslava Horáková
Pomoc při jednorázových akcích, výroba kulis, správa nástěnky, úklid prostor po akcích, roznášení letáků akcí RC, vedení kroužků

Ing. Šárka Koromházová
Zpracování účetnictví Rodinného centra Žirafa HK, z.s.

Kamil Horák
Správa a údržba zahrady

VEDOUVCÍ A INSTRUKTOŘI NA TÁBORECH: 
Mgr. Daniela Hlaváčková
Martina Dobešová 
Amálie Voříšková
Lukáš Hlaváček
Jitka Kolmanová
Šárka Chalupníková
Kamil Horák
Jitka Kolmanová
Kateřina Horáková
Renáta Petráňková
Lucie Černohorská
Stanislava Bydžovská
Magdalena Chmelíková
Pavla Smotlachová
Petra Holovská
Karolína Horáková
Veronika Pecinová
Kateřina Hovorková
Karolína Horáková
Pecinová Veronika
Eliška Kočnerová
Petra Kobzová