Podporují nás

Rádi bychom velmi poděkovali všem těm, kteří nás finančně, materiálně, prostorově či jinak podporují v naší činnosti.

Za cennou spolupráci a pomoc děkujeme:

LADĚ ŠTĚPÁNOVÉ
Vedoucí kulturního střediska Médium V Hradci Králové

Za volný čas a pomoc při našich aktivitách děkujeme:

KATEŘINĚ HORÁKOVÉ
JITCE KOLMANOVÉ
LUCII JUHÁSZOVÉ
MARTINĚ JURIČKOVÉ
MARTINĚ ŠTEKRTOVÉ
PETŘE DVOŘÁČKOVÉ
KAMILOVI HORÁKOVI
LUKÁŠI BLAŽKOVI
JANĚ PULPÁNOVÉ
LUKÁŠI HLAVÁČKOVI

PŘI BURZE:
MILENĚ BOJČUKOVÉ
EDITĚ HRBÁČKOVÉ
PETŘE HLADÍKOVÉ
MICHAELE STÁRKOVÉ
JANĚ RYŠÁNKOVĚ
JAROSLAVĚ BUJÁRKOVÉ
ALENĚ ŠTANDEROVÉ
KATEŘINĚ HORÁKOVÉ
JITCE  KOLMANOVÉ
STÁNĚ BYDŽOVSKÉ
ŠÁRCE CHALUPNÍKOVÉ
MARTINĚ VOJTOVÉ
LUCCE VÍTKOVÉ
HANĚ VÍTKOVÉ
MICHAELE KINČLOVÉ
PETŘE DVOŘÁČKOVÉ
LUCCE KINTLEROVÉ
EVĚ KOŘÉNKOVÉ
DITĚ ČERVINKOVÉ

Za materiální pomoc děkujeme společnostem:

HORNBACH Baumarkt CS, spol. s r.o.
– Hradec Králové – Březhrad

MAGISTRÁTU MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ
– za výpůjčku zahrady(vnitroblok) u KS Médium

MAGNALINKU
– za revitalizaci zahrady

Za finanční podporu děkujeme:

KRÁLOVÉHRADECKÉMU KRAJI
Odboru rodinné politiky a rovnosti žen a mužů

STATUTÁRNÍMU MĚSTU HRADEC KRÁLOVÉ

účetní firmě HANY VOJTKOVÉ

Velmi děkujeme za finanční dary pro RC Žirafa HK v roce 2021:
Všem dárcům, kteří nám přispěli na online kroužky.

 

Spolupracujeme během celého roku:
KPZ Semafor – Salinger
KC ZIP – Salinger
Diakamínkem -Diaklub HK
Azylový dům pro matky s dětmi HK
Oblastní charita Hradec Králové – Poradna pro lidi v tísni
Galerie moderního umění v Hradci Králové
Městská knihovna
Mamma Help
KRC Sedmikráska
MC Domeček
Dobrotety
Motýlek

Spolupráce na prázdninovém programu – příměstské tábory:
Archeopark Všestary
Útulek pro psy
ZOO park Stěžery
Přírodovědné centrum při ZŠ Bezručova
Středisko ekologické výchovy a etiky SEVER
Galerie moderního umění v Hradci Králové
Muzeum východních Čech
Setkání s knihou v Knihovně města Hradec Králové (Moravské Předměstí)
Dětská železnice Hradec Králové
Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové
Hučák – elektrárna
Rodinný zábavný park Tongo

Lanový park Hradec Králové – Stříbrný rybník
Lezecká stěna Hradec Králové
Laser GAME U Pilnáška
Laser Game u Zděné boudy
Stříbrný rybník – zábavné centrum
Botanická zahrada
Fly Zone
Discgolf
Kukuřičné bludiště
Golf Fomei
Oslí trek
Železniční zahrada Běleč
Paroplavba
Rozhledna Milíř
Natura park Pardubice
Kouzelnické muzeum Pardubice
Skanzen Krňovice
Technologické centru na Letišti
Lezecká stěna Malšovice

Poděkování patří také našim rodinám za jejich trpělivost, čas, podporu a pochopení pro naše snažení.

Velkým i malým návštěvníkům centra děkujeme za jejich důvěru, nápady a připomínky, které vedou ke zkvalitnění naší práce.