Jak se zapojit?

Rádi mezi námi přivítáme každého (maminku, tatínka, dědečka, babičku, studenta…), kdo by měl chuť podělit se s ostatními o to, co dobře umí, komu by nevadilo věnovat svůj čas a pomoc při aktivitách, které přinesou radost a užitek také druhým. Nemusíte být profesionálem, stačí dobrá vůle, chuť a nadšení – nestyďte se a přijďte mezi nás!

Rodinné centrum Žirafa je dobrovolné neziskové zařízení. Naším cílem není zisk, proto budeme rádi za jakýkoliv peněžní i nepeněžní dar, který by pomohl zlepšit prostředí naší herny nebo rozšířit nabídku našich aktivit.

Přijímáme starší funkční hračky, hudební nástroje, materiál všeho druhu (papíry, tužky, pastelky, barvy, lepidla, větší kusy látek, … .), ceny do soutěží – i reklamního charakteru, starší knížky, sladkosti a „pitíčka“ pro stánek s občerstvením atd.

Kontaktujte nás na tel. 605 453 632, zirafahk@seznam.cz

Peněžní dary můžete zasílat na číslo našeho transparentního účtu: 2800500125/2010.

Veškeré Vámi darované věci či finance budou vždy využity pro děti a rodiče, kteří naše centrum navštěvují. Nabízíme také možnost reklamy sponzorů v prostorách našeho centra, na našich webových stránkách či při našich jednorázových akcích.

Členství 

Členem spolku může být každá fyzická osoba i právnická osoba, pokud se aktivně, svojí vlastní činností, podílí na činnosti sdružení. Členství ve spolku vzniká na základě písemné přihlášky přijetím za člena spolku.

Každý člen spolku má právo zejména:

– zúčastňovat se valných hromad spolku
– volit orgány spolku a být do nich volen
– zúčastňovat se veškeré další činnosti spolku
– využívat všech služeb, které spolkek poskytuje

Člen spolku je povinen:

– dodržovat stanovy spolku
– jednat vždy v souladu s cíli spolku a s jeho zájmy

Výhody aktivního člena:
Vstupné na některé pravidelné a jednorázové akce ZDARMA. Při malé kapacitě akcí a kroužků přednost při přijetí. Přednostní právo při burzách dětského oblečení pořádaných našim RC.